Historie

Sint Catharina kapel

Sinds 1991 is de kapel een gemeentelijk monument en later is het een Rijksmonument geworden. Het oudste gedeelte is gebouwd in 1894 - 1895 in neogotische stijl door de Bergse architect C. P. (Kees) van Genk. In 1933 is de kapel met 2 traveeën uitgebreid en aan de noordgevel is een bloemenberging annex lijkenkapelletje gebouwd.
Bezienswaardigheden zijn de gebrandschilderde glas in loodramen, de beelden, de preekstoel, de Kruiswegstaties (gemaakt door F de Vriendt), het orgel uit 1942 (gebroeders Vermeulen uit Weert), de koorbanken, de sacristie.

De kapel is gebouwd in opdracht van de, sinds 1855 zo genoemde, vereniging Van Vrouwen onder de zinsspreuk Toevlucht in lijden. De congregatie bestaat al vanaf 1838 als zusters Franciscanessen.
Zij hebben vanaf het begin zich bezig gehouden met de verpleging, eerst in het ziekenhuis ABG, daarna ziekenhuis Lievensberg (nu Bravis), maar ook in het ABG, Huize Catharina en thuiszorg.
In totaal heeft de Bergse congregatie in Nederland 341 leden gehad.
Net voor de 2e Wereldoorlog had de congregatie bijna 200 leden.
Nu bestaat de congregatie nog uit 5 zusters, die na de sluiting van Huize Catharina in december 2014 verhuisd zijn naar Het Nieuwe ABG aan de Van Dedemstraat.

De belangrijkste reden om de kapel te beschermen is dat het de laatst overgebleven RK huis- of kloosterkapel in onze stad is. Er waren eens minimaal 7 klooster- of huiskapellen in onze stad. Het terrein waar de kapel op staat is omsloten door het Catharinaplein (Vismarkt), Geweldigerstraat, Minnebroederstraat en Klaverstraat.
Het plein was al bekend aan het einde van de 14e eeuw, dus meer dan 600 jaar geleden. Gevonden sporen op het plein verraden dat er al mensen kwamen 700 jaar voor Christus.

Vanaf 1492 werd er vis verkocht op het plein, daarom kreeg het plein de naam Vismarkt. In 1938, bij het 100 jarig bestaan van de congregatie, heeft het plein de naam Sint Catharinaplein gekregen. Vanaf begin 14e eeuw bevond zich aan het plein het Sint Jacobsgasthuis met kapel en bijgebouwen (zie tegel in het trottoir).
Op de hoek van de Minderbroederstraat en Geweldigerstraat stond de 16e eeuwse kapel van het Sint Magrietenklooster en is in 1952 afgebroken. In Indonesië hangt in elk tehuis een foto van deze kapel. De Minderbroederstraat herinnert aan het Minderbroederklooster. De Klaverstraat dateert minstens van 1400 en heette toen nog Beterstraat. Tot 2015 heeft er dus altijd een gasthuis / kapel op dit terrein gestaan.

Na de sluiting van Huize Catharina is er nog iedere zondag om 9.30 uur een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering in de kapel (ingang in de Klaverstraat)
Daarnaast is deze kapel een culturele erfenis die de zusters nalaten aan onze stad en geschikt voor muziekuitvoeringen, diploma-uitreiking, lezingen enz. Een viering voor doop, huwelijk of jubilea kunnen er plaats vinden.


Voor nadere info neemt u contact op met info@sintcatharinakapel.nl
Copyright © Whoosh 2019