Historie Sint Catharinakapel Bergen op Zoom

Op de plek waar nu de Sint Catharinakapel staat, waren al sinds eeuwen heiligdommen gevestigd. In 1424 was daar een Sint Jacobskapel.
In 1838 werd Rosa de Bie, de stichteres van de congregatie, aangesteld als binnenmoeder van het Algemeen Burger Gasthuis.
Omdat de vrouwen een religieus leven wilde leiden, richtten zij en haar medezusters hun eerste kloosterruimte in met een bidruimte.
In 1839 hadden ze al een klein kapelletje tot hun beschikking waar de heilige mis werd opgedragen. In 1851 kwam er een ruimere kapel tot hun beschikking. Zuster Rosa de Bie heeft dit niet meer meegemaakt omdat zij in dat jaar is overleden.

Op 28 juli 1895 is de nieuwe kapel ingewijd. De kapel uit 1851 is toen afgebroken.
De kapel is gewijd aan de heilige Catharina van Alexandrië. Een beeld van haar, met het voor haar kenmerkende gebroken rad, staat boven de ingang van de kapel.
De kapel werd gebouwd in de neogotische stijl die toen gebruikelijk was voor katholieke gebouwen.
Het ontwerp was van architect C.P. van Genk (1838-1914) uit Bergen op Zoom, die ook het ABG aan de Van Dedemstraat heeft ontworpen.
De kapel had oorspronkelijk een éénbeukig Latijns Kruis.
De binnenkant van de kapel werd door de jaren heen verrijkt met nieuwe objecten:
• 1921: plaatsing van nieuwe preekstoel
• 1926: nieuw beeld van de heilige Franciscus van Assisi
• 1932: uitbreiding van de kapel met 2 traveeën in noordoostelijke richting
• 1933: uitbreiding aan de noordgevel met een berging voor bloemen annex lijkenkapelletje
• 1940: opdracht voor een orgel. Door de oorlog is dit pas in 1945 volledig geleverd
• 1950: vervangen kerkbanken
• 1953: aanschaf kandelaars voor de uitvaarten
• 1956: modernisering
• 2012: grote renovatie van de kapel

De kruisweg, vervaardigd door F. de Vriendt, is van gips en kleurrijk geschilderd. In een afzonderlijk boekje is de kruisweg geheel beschreven.
In de oorlog verdween de klok van de kapel. De kapelklok werd door de Duitsers als alarmklok gebruikt in Gelderland in het stadje Batenburg. Na de oorlog hebben de zusters voor deze klok € 150,-- uitgegeven om deze weer in bezit te krijgen. Op de klok staat de tekst “Franciscus roept zijn kinderen”.
De kapel was ook de plek waar de kloosterjubilea werden gevierd. Hun intrede vond plaats in de kapel, maar ook werden de zusters begraven van uit de kapel.

De kapel is een Rijksmonument en zal daardoor nog lang blijven herinneren aan de congregatie zusters Franciscanessen in Bergen op Zoom.

Publicatie over de kapel in De Waterschans van de Geschiedkundige Kring, maart 2021

Om het artikel te kunnen lezen kunt u klikken op onderstaande link.


Voor nadere info neemt u contact op met info@sintcatharinakapel.nl
Copyright © Whoosh 2022