Doop
Het Doopsel is het eerste van de zeven sacramenten. Door de doop treed je toe tot de kerk. In onze Sint Catharinakapel is het toedienen van het Doopsel mogelijk. Hiertoe gelieve u zich tijdig aan te melden (zie bij actueel/contact/emailadres). De gezamenlijke doopvoorbereiding vindt plaats in de pastorie van de Lievevrouweparochie.

Kinderen
Toekomstige doopouders gaan met elkaar in gesprek en worden geïnformeerd over de betekenis van de doop en de praktische gang van zaken. Ook wordt er gesproken over de opzet van het liturgieboekje voor de doopviering. Daarnaast brengt de pastor (priester of diaken), die in de doopviering voorgaat, een bezoek aan huis om nader kennis te maken.

Volwassenen
Volwassenen (catechumenen) die gedoopt willen worden, worden uitgenodigd voor een speciaal voorbereidingsprogramma. Catechumenen (geloofsleerlingen) voor wie in zijn of haar leven een (nieuwe) keuze wil maken door zich te laten dopen of vormen; of voor wie zijn geloof ‘weer onder het stof vandaan wil halen‘, organiseren wij bijeenkomsten. De opzet is mede afhankelijk van de vraag.


Voor nadere info neemt u contact op met info@sintcatharinakapel.nl
Copyright © Whoosh 2022