Actueel - Privacy verklaring

Kerkgenootschap Sint Catharina kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van kerkgenootschap Sint Catharina, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan kerkgenootschap Sint Catharina verstrekt. Kerkgenootschap Sint Catharina kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM KERKGENOOTSCHAP SINT CATHARINA GEGEVENS NODIG HEEFT
kerkgenootschap Sint Catharina verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is in verband met een gemaakte reservering, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan kerkgenootschap Sint Catharina uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit een nieuwsbrief.

HOE LANG KERKGENOOTSCHAP SINT CATHARINA GEGEVENS BEWAART
kerkgenootschap Sint Catharina bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de reserveringen maximaal een jaar, voor de nieuwsbrief tot herroeping.

DELEN MET ANDEREN
Kerkgenootschap Sint Catharina verstrekt uw persoonsgegevens in principe niet aan derden, behoudens indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van kerkgenootschap Sint Catharina worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. kerkgenootschap Sint Catharina gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES
Onze website gebruikt geen cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sintcatharinakapel.nl. kerkgenootschap Sint Catharina zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Kerkgenootschap Sint Catharina neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van kerkgenootschap Sint Catharina maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door kerkgenootschap Sint Catharina verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met kerkgenootschap Sint Catharina op via info@sintcatharinakapel.nl. De Domeinen sintcatharinakapel.nl en catharinakapelboz.nl zijn websites van kerkgenootschap Sint Catharina.

Kerkgenootschap Sint Catharina is als volgt te bereiken:

Postadres:
Sint Catharinakapel
Postbus 73, 4600 AB Bergen op Zoom
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54402182
Telefoon: Harrie Rutten, 06 83531451
E-mailadres: info@sintcatharinakapel.nl


Voor nadere info neemt u contact op met info@sintcatharinakapel.nl
Copyright © Whoosh 2022