Boek - Kruisweg

Kruisweg: kijken en overwegen

De kapel in Huize St.-Catharina in Bergen op Zoom werd in 1895 gebouwd onder leiding van de Bergse architect Cornelis (Kees) van Genk. Hij zorgde ervoor dat er langs de wanden, onder en tussen de kleurrijke ramen en beelden, volop ruimte zou zijn voor grote kruiswegstaties. Hij vroeg aan beeldend kunstenaar F. de Vriendt een kruisweg voor deze kapel te ontwerpen. F. de Vriendt was hem bekend als de beeldhouwer van de grote beelden in de basiliek van Oudenbosch. Van hem is eenzelfde soort kruisweg te vinden in de Bonifatiuskerk te Kwadendamme en in de Magdalenakerk in Geffen. Eigen aan zijn werkstuk in de Catharinakapel is de breed versierde rand rond alle staties.
De staties zelf zijn aantrekkelijk om naar te kijken, omdat zij een duidelijk ´vervolgverhaal´ tonen, met steeds dezelfde personen in een herkenbare omgeving: een duidelijk middeleeuws aandoende stad, met personen in middeleeuwse kleding.

Jezus is de hoofdpersoon in het drama van zijn passie.
Hij staat zeer herkenbaar in het midden van iedere statie. Hij draagt een gouden kleed en heeft een nimbus (gloriekrans) rond zijn hoofd. Die gouden kleding dragen ook Maria en Johannes, de twee personen die Jezus het meest nabij waren: zijn moeder en zijn beste vriend.
Ook andere personen kunnen we vanuit het bijbelverhaal een naam geven: landvoogd Pontius Pilatus, die het doodvonnis uitspreekt, Simon, een boer uit Syrene, die met zijn kinderen Alexander en Rufus van de akker komt en door de soldaten gedwongen wordt het kruis te dragen, en enkele vrouwen die we uit het evangelie kennen: Maria Magdalena, Maria, ´de moeder van Jakobus en Joses´, en Salome. (Mc. 15, 40). Ook de twee helpers bij de kruisafname en graflegging worden in de evangelies bij name genoemd: Nicodemus en Jozef van Arimatea. Nog een vrouw mogen we een naam geven: Veronica, de vrouw op statie 6, die Jezus’ gezicht afdroogt. Haar naam kreeg ze al in de vijfde eeuw, toen haar doek als een kostbare relikwie bekend raakte: ´Vera Ikoon´, ´ware afbeelding van Christus´.
De andere personen op de afbeeldingen zullen we in de beschrijving functionele namen geven. ´Beul´; dat is een jonge man die met de terechtstelling is belast. Hij heeft eenvoudige ´werkkleding´ aan: een spijkerbroek en T-shirt zouden wij zeggen.
´Soldaten´; mannen met harnas en helm en soms met zwaard en lans om gezag in te boezemen. En dan de ´getuigen´; naamloze aanwezigen, met mooie kleren aan en grote rode hoeden op. Op de eerste statie staan ze achter het hekje voor de aanklagers; op andere staties lijken ze mee te helpen bij de uitvoering van het vonnis. Ze dragen de documenten die het vonnis zijn legitimiteit geven en dragen het bordje dat op het kruis getimmerd zal worden.
Wie heeft deze doodstraf verdiend? INRI: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jezus van Nazaret, Koning der Joden. Ze zijn allen net gekleed en dragen fraaie rode hoeden. Soms helpen ze de beul en de soldaten een handje door het kruis vast te houden of aan Jezus aan te reiken.
Zijn wij dat, die aanklagers en medeplichtigen, die nette mensen?
Laten we maar eens nauwkeurig gaan kijken.
Kijken met hoofd en hart.

De staties worden in het boekje een voor een beschreven.
Daar wordt over doorgedacht: over zijn lijden en over het lijden dat ons kan overkomen.

Het boekje met de kruisweg is te koop voor Euro 3

1 - Jezus wordt ter dood veroordeeld 2 - Jezus neemt het kruis op zijnen schouder 3 - Jezus valt de eerste maal onder het kruis 4 - Jezus ontmoet zijne bedrukte moeder 5 - Jezus wordt door Simon geholpen 6 - Jezus aangezicht door Veronica afgedroogd 7 - Jezus valt de tweede maal onder het kruis 8 - Jezus vermaant de weenende vrouwen 9 - Jezus valt de derde maal onder het kruis 10 - Jezus wordt van zijne kleederen beroofd 11 - Jezus wordt op het kruis genageld 12 - Jezus sterft aan het kruis 13 - Jezus van het kruis afgedaan 14 - Jezus wordt in het graf gelegd

Voor nadere info neemt u contact op met info@sintcatharinakapel.nl
Copyright © Whoosh 2022